Shoji Gold Doilies

$1.50
Quantity

Package of two 10" diameter gold metallic paper doilies.